ΑρχικήTι χρειαζόμαστε από εσάς

Tι χρειαζόμαστε από εσάς

Εάν το αυτοκίνητο σας έχει πάνω τις πινακίδες του χρειαζόμαστε:

-Αδεια Κυκλοφορίας πρωτότυπη χωρίς παρακράτηση κυριότητας (ελέγξτε τις παρατηρήσεις ή το πεδίο C.4)

-Μία υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη του οχήματος που θα σας αποστείλει ή θα σας παραδόσει συνεργάτης μας, ώστε να κάνουμε αντί για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για λογαριασμό σας χωρίς να σας απασχολήσουμε.

-Φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη

-2 Πινακίδες Κυκλοφορίας (σε περίπτωση απώλειας μίας εκ των δύο ή και των δύο χρειάζεται Βεβαίωση Απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα)

 

Εάν έχετε παραδόσει τις πινακίδες κυκλοφορίας στην Εφορία χρειαζόμαστε:

-Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής από την ΔΟΥ που καταθέσατε τις πινακίδες 

-Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας από την ΔΟΥ χωρίς παρακράτηση κυριότητας (ελέγξτε τις παρατηρήσεις ή το πεδίο C.4)

-Μία υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη του οχήματος που θα σας αποστείλει ή θα σας παραδόσει συνεργάτης μας, ώστε να κάνουμε αντί για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για λογαριασμό σας χωρίς να σας απασχολήσουμε.

-Φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη

 

Εφόσον έχετε ετοιμάσει τα ανωτέρω έγγραφα μας ενημερώνετε και άμεσα ερχόμαστε παραλαμβάνουμε τα έγγραφα και το όχημα σας και σας παραδίδουμε προσωρινή Βεβαίωση Παραλαβής.

Περίπου 8 εργάσιμες μετά το Τελικό Πιστοποιητικό σας εκδίδεται με Πρωτόκολλο κατάθεσης από την Νομαρχία και σας αποστέλλεται ταχυδρομικά. Παράλληλα ενημερώνεται η Εφορία σας για την διαγραφή του οχήματος απο τον

Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου.